English  Svenska
Sajtkarta

IB-Städ i Nybro 

IB-Städ har varit ett inregistrerat städföretag sedan 1981.
Från starten drevs företaget som enskild firma
och sedan som handelsbolag, men ombildades 1990 till aktiebolag.

Företaget har idag ca 30 anställda.
För närvarande sköter vi lokalvården åt ca 35 företag på kontraktsbasis.
Dessutom utförs bygg- och flyttstädningar.

En specialitet är industridammsugning för att befrämja arbetsmiljön
och eliminera risken för dammexplosion.

Nybro kommuns omsorgsförvaltning har godkänt IB-Städ AB
att tillhandahålla momsbefriade tjänster i huvudsak
till äldre kommuninvånare enligt socialtjänstlagen. 

Med 30 år i branschen inom Nybro kommun är IB-Städ AB
ett välkänt och väletablerat företag.
Utvecklingen de senaste åren har varit mycket positiv.

IB-Städ AB utbildar kontinuerligt sin personal och strävar efter att följa
med i utvecklingen av nya och miljöanpassade arbetsmetoder.
Vår strävan är att bli ett modernt och framåtblickande serviceföretag med flera tilläggstjänster.
Eftersom vi har en mångkunnig personal inbjuds företag att vända sig till oss med förtroende inom det som rör service.
Oftast finner vi en lösning tillsammans.
Kunder                                                                          Kontakt